US koalicijske snage / TF Wild Boar

Napadnuta sa svih strana i primorana braniti se na svom teritoriju Amerika mobilizira sve raspoložive snage za obranu.
Osim regularnih snaga veliki značaj u obrani čine lokalne milicije organizirane od strane građana.
Obrambenim snagama se pridružuju ostaci vojnih snage pokorene Europe (Njemačke, Velike Britanije, Francuske i dr.).

Formira se združeni TF Spartan kao zadnja linija obrane.


PREPORUČENI LOADOUT:

- Bilo koja uniforma (šara, boja).
- OBAVEZAN: Šeširić (Boonie hat) ili Kaciga
- ZABRANJENO: Bilo koje drugo porivalo za glavu ili bez pokrivala

U slučaju neusklađenosti organizator će sudionika prikladno uz oznaku strane (patch) prikladno obilježiti trakom.